Regbis 7

Regbio taisyklės R7

I. ŽAIDIMO TRUKMĖ
2 kėliniai po 7 minutes. Pertrauka tarp kėlinių – 1-2 minutės.

II. KOMANDOS
Komandą sudaro 13 žaidėjų (7 – žaidžiantys, 6 – atsarginiai). Žaidimo metu rungiasi dvi komandos po 7 žaidėjus (3 – grumtynių žaidėjai, 2 – gynėjai, 2 – ¾ žaidėjai).

III. ŽAIDIMO TIKSLAS
Komandos stengiasi surinkti daugiau taškų nei priešininkai.

IV. TAŠKŲ PELNYMAS
Taškų pelnymo būdai:
1. Kamuolio prispaudimas (5 taškai). Žaidėjas privalo pasiekti priešininko įskaitinį plotą, esantį aikštelės gale, už vartų, ir prispausti kamuolį prie žemės. Jei kamuolys metamas, taškai neįskaitomi.
2. Realizacija (2 taškai). Po kiekvieno žeminimo taškus pelniusi komanda turi galimybę pelnyti dar 2 taškus. Realizacija – tai spyris žaidėjo pasirinktame taške lygiagrečiai su tašku įskaitiniame plote, kuriame buvo atliktas kamuolio prispaudimas.
3. Bauda (3 taškai). Priešininkų komandai prasižengus, žaidėjas turi galimybę atlikti baudos smūgį į nuo žemės atšokusį kamuolį nuo taško, kuriame prasižengta, siekiant pataikyti į vartus.
4. Spyris į nuo žemės atšokusį kamuolį (3 taškai). Šį veiksmą galima atlikti viso žaidimo metu. Kamuoliui sėkmingai pataikius į vartus, pelnomi 3 taškai.

V. ŽAIDIMAS
Kamuolys gali judėti į priekį tik nešamas žaidėjo arba spyriu į priekį. Negalima perduoti kamuolio į priekį rankomis. Jį perduoti galima metant atgal arba į šonus. Sulaužius šią taisyklę, skiriamos grumtynės.

Užgriebimas. Komandos bandys neleisti viena kitai pelnyti taškus naudojant užgriebimą. Užgriebimas – tai veiksmas, kurio metu vienas žaidėjas gali užlaikyti kitą, sugriebdamas jį žemiau pečių juostos ir pargriaudamas ant žemės (žaidėją griebti pašokusį ore yra draudžiama). Kamuolį nešantis žaidėjas, nugriuvęs ant žemės, privalo paleisti kamuolį, o „užgriebėjas“ privalo paleistį „užgriebtą“ žaidėją. Jei netoliese yra jo komandos draugas, jis gali paimti / perduoti kamuolį ir tęsti ataką. Kitu atveju vyksta suvirtimas.

Laisvosios grumtynės yra formuojamos iš vieno arba daugiau abiejų komandos žaidėjų stovimoje pozicijoje. Laisvųjų grumtynių metu kamuolį perimti rankomis yra draudžiama. Žaidėjai, prisijungdami prie grumtynių, privalo bent viena ranka apsikabinti komandos draugą, o prisijungti galima tik iš savo pusės (jei tai padaroma iš šono ar varžovo pusės, fiksuojama nuošalė). Grumtynių metu kamuolį turinti komanda siekia atkovoto kamuolį. Tuomet kamuolys gali būti perduodamas komandos draugams iki kol jį gauna žaidėjas, nedalyvaujantis grumtynėse arba žaidėjas, laikantis kamuolį, gali išsiveržti iš grumtynių ir bėgti toliau.

Užribis. Kai kamuolys palieka aikštelę, pažymėtą baltomis linijomis, žaidimas tęsiamas metimu iš užribio. Metant kamuolį iš užribio, žaidėjai išsirikiuoja 5 metrų atstumu nuo užribio linijos ir 1 metro atstumu nuo varžovų linijos ir bando atkovoti kamuolį. Kamuolį į žaidimą sugrąžina žaidėjas, kurio komanda nekontroliavo kamuolio įvykus užribiui. Vienintelė išimtis šiai taisyklei – spyris į užribį iš baudos.

Nuošalė. Regbio nuošalės taisyklės nurodo žaidėjo buvimo vietą tam, kad būtų pakankamai vietos puolimui ir gynybai. Žaidėjas yra nuošalėje, kai jis yra priekyje kamuolį nešančio komandos draugo (arčiau varžovų taškų pelnymo zonos) arba priekyje komandos draugo, kuris paskutinis turėjo kamuolį. Buvimas nuošalėje savaime nėra nusižengimas, bet toks žaidėjas negali dalyvauti žaidime, kol nepasitraukia iš nuošalės. Jei žaidėjas bando dalyvauti žaidime, jis gauna baudą.

Taisyklės video siužete