Regbis TOUCH

Regbio taisyklės TOUCH

I. ŽAIDIMO TRUKMĖ
2 kėliniai po 7 minutes. Pertrauka tarp kėlinių – 1-2 minutės.

II. KOMANDOS
Žaidimo metu rungiasi dvi komandos po 6 žaidėjus. Žaidėjų keitimų skaičius neribojamas.

III. ŽAIDIMO TIKSLAS
Komandos stengiasi surinkti daugiau taškų nei priešininkai.

IV. TAŠKŲ PELNYMAS
Taškai yra pelnomi, kai žaidėjas išvengia priešininkų komandos žaidėjų palietimo abejomis rankomis ir padeda kamuolį už taškų pelnymo zonos linijos. Tokiu atveju komanda pelno 1 tašką.

V. ŽAIDIMAS
Prieš pradedant žaisti, komandų atstovai traukia burtus, kieno bus kamuolys. Kėlinio pradžioje kamuolys yra įžaidžiamas aikštės centre (įžaidžiantis žaidėjas kamuolį privalo įžaisti padėdamas jį ant žemės, paliesdamas jį koja ir paimdamas į rankas). Kamuolys yra perduodamas komandos žaidėjams į šoną arba atgal. Perdavimas į priekį yra negalimas.

Palietimas. Besiginanti komanda turi stengtis paliesti kamuolį nešantį priešininkų komandos žaidėją abejomis rankomis. Jį palietus, besiginanti komanda privalo atsitraukti 3 – 5 metrus atgal, o kamuolį turėjęs žaidėjas negali perduoti kamuolio savo komandos draugui. Jis privalo kamuolį padėti ant žemės ir jį paridenti koja. Tuomet komandos draugas paima kamuolį nuo žemės ir perduoda jį komandos draugui. Šis žaidėjas negali pelnyti taškų, tačiau jis gali bėgti į priekį 3 – 5 metrus, kol neatsitraukia varžovai. Jei varžovai spėja atsitraukti ir paliesti kamuolį nešantį žaidėją, kamuolys atitenka besiginančiai komandai. Žaidėjai negali trukdyti priešininkui paliesti savo komandos draugo.

Kamuolys atitenka kitai komandai, kai:
• kamuolys nukrenta ant žemės;
• žaidėjas, paėmęs kamuolį iš komandos draugo po palietimo, pelno taškus;
• yra atliekami 6 palietimai;
• žaidėjas, turintis kamuolį, išbėga iš aikštės ribų.
Šiais atvejais ataka yra pradedama kamuolio paridenimu.

Bauda. Jei žaidėjas arba komanda gauna baudą, priešininkų komanda pradeda ataką iš naujo toje vietoje, kur įvyko bauda, kamuolį paliesdami koja. Priešininkų komanda turi atsitraukti 5 – 10 metrų. Ataka pradedama iš naujo, kai:
• kamuolys yra perduodamas į priekį;
• kamuolys yra perduodamas po palietimo;
• kamuolys yra paridenamas ne toje vietoje, kur įvyko palietimas;
• kamuolys yra paridenamas be palietimo;
• žaidėjai neatsitraukia;
• žaidimas specialiai yra delsiamas;
• siekiama stipresnio kontakto, nei reikiama;
• žaidėjas prieštarauja teisėjui.

 

Taisyklės video siužete