Regbis TAG

NEKONTAKTINIO REGBIO TAISYKLĖS

Nekontaktinis regbis – regbis, neturintis tiesioginio kontakto.

I. ŽAIDIMO TRUKMĖ
Vienas rungtynių kėlinys trunka 5 – 7 minutes, pertrauka tarp kėlinių – 2 minutės.

II. ŽAIDIMO TIKSLAS
Žaidimo tikslas yra pelnyti 5 taškus.

III. TAŠKŲ PELNYMAS
Tam, kad būtų pelnyti taškai, reikia įbėgti arba padėti kamuolį už priešininkų taškų pelnymo zonos linijos. Taškus bandantis pelnyti žaidėjas negali kristi ar atlikti šuolio, jis turi pelnyti taškus stovėdamas. Jeigu žaidėjas atliko kamuolio prispaudimą taškų pelnymo zonoje klūpėdamas ant kelių, taškai turėtų būti užskaityti. Kai nekontaktinis regbis žaidžiamas uždaroje patalpoje, taškus pelnančiam žaidėjui gali užtekti perbėgti taškų pelnymo zonos liniją, taip jis pelnytų 5 taškus, neprispaudžiant kamuolio taškų pelnymo zonoje. Po pelnytų taškų, kamuolys yra įžaidžiamas (įžaidžiantis žaidėjas kamuolį privalo įžaisti padėdamas jį ant žemės, paliesdamas jį koja ir paimdamas į rankas).

IV. KOMANDOS
Nekontaktinis regbis yra žaidžiamas komandose 5 prieš 5 (komandoms susitarus žaidėjų skaičius gali kisti). Žaidėjų keitimų skaičius neribojamas.

V. ŽAIDĖJAI
Visi žaidėjai dėvi „juosteles“ (diržą su dviem pritvirtintomis juostelėmis, kurį žaidėjas apsijuosia aplink savo liemenį). Diržas turi būti saugiai pritvirtintas. Atliekama diržo dalis turi būti paslėpta taip, kad ji neatrodytų kaip juostelė. Diržas ir juostelės turi būti matomos, jų negali uždengti sportiniai marškinėliai. Teisėjai turi būti budrus, kad juostelės nebūtų apvyniotos aplink diržą, nes tokiu atveju bus sudėtinga nutraukti juostelę.

Standartiniai juostelės matmenys: 38 cm x 5 cm (juostelių matmenys gali skirtis keliais milimetrais). Juostelės turi būti pagamintos iš lankstaus plastiko arba drobės. Jos paprastai būna raudonos, mėlynos, žalios ir geltonos spalvos. Spalvos turėtų būti parinktos taip, kad juostelės išsiskirtų iš žaidėjų aprangos (pvz.: komanda su geltonais sportiniais marškinėliais neturėtų naudoti geltonų juostelių). Treneriams primenama, kad juostelės turi būti ant klubų, o ne priekyje ar gale. Pastaba: šie matmenys ir spalvos yra rekomenduojamos, tačiau nekontaktinis regbis gali būti žaidžiamas su juostelėmis, kurios neatitinka rekomendacijų. Tokiu atveju abi komandos turėtų dėvėti tokio pat dizaino ir išmatavimo juosteles.

VI. ŽAIDIMAS
Nekontaktinio regbio žaidėjai žaidžia stovėdami ant kojų, kamuolys nešamas rankomis. Prieš pradedant žaisti, komandos arba teisėjas nusprendžia, kieno bus kamuolys. Kėlinio pradžioje kamuolys yra įžaidžiamas aikštės centre. Kamuolys yra perduodamas komandos žaidėjams į šoną arba atgal oru, tačiau jis negali būti perduotas iš rankų į rankas. Jei kamuolys yra perduodamas iš rankų į rankas arba į priekį, yra skiriamas „laisvas smūgis“ (žr. VI. „LAIVAS SMŪGIS“). Jei kamuolys nukrenta ant žemės, žaidimas turi būti sustabdytas ir turi būti skirtas „laisvas smūgis“ kamuolį atiduodant besiginančiai komandai.

Varžovų komanda turi bandyti „užgriebti“ (sustabdyti puolantį žaidėją) kamuolį turintį žaidėją. „Užgriebimas“ įvyksta tada, kai viena iš dviejų juostelių nutraukiama nuo kamuolį nešančio žaidėjo diržo. Juostelė gali būti nutraukta tik kamuolį nešančiam žaidėjui. Kamuolį nešantis žaidėjas negali prilaikyti juostelių ar apsaugoti, kad jos nebūtų nutrauktos. Kamuolys negali būti ištrauktas ar išmuštas iš nešančiojo rankų, jis gali būti sustabdytas tik nutraukus juostelę nuo žaidėjo diržo. Juostelę nutraukęs žaidėjas turi iškelti ją į viršų ir garsiai sušukti “turiu“ arba „stop“. Teisėjas tuo metu turi šaukti „perdavimas“. Juostelę nutraukęs žaidėjas turi ją atiduoti „užgriebtam“ žaidėjui. Jei žaidėjas toliau žaidžia neatidavęs juostelės priešininkui arba ją numeta ant žemės, jis turi būti baudžiamas „laisvu smūgiu“. Jei tai pasikartoja, žaidėjas yra pašalinamas 2 minutėms. Kamuolį nešantis žaidėjas negali prilaikyti juostelių ar kitaip blokuoti jų nutraukimą. Kamuolys negali būti ištrauktas ar išmuštas iš nešančiojo rankų.

Nešantis kamuolį žaidėjas negali sąmoningai atlikti kontakto su besiginančiu varžovu. Įvykus kontaktui su varžovu, žaidimas turi būti sustabdytas, o žaidėjas perspėtas ir jam turi būti skirtas „laisvas smūgis“ kamuolį atiduodant besiginančiai komandai.

Žaidėjas su kamuoliu, praradęs vieną iš juostelių, privalo nedelsiant sustoti ir atlikti perdavimą (gali atlikti 1 – 2 žingsnius). Šis žaidėjas negali laikyti kamuolio rankose ilgiau nei 3 sekundes. Teisėjas, pamatęs jog yra iškelta nuplėšta juostelė privalo garsiai skaičiuoti iki 3 (šis laikas gali būti pakeistas teisėjo ar bendru trenerių sutarimu, priklausomai nuo vaikų amžiaus ir įgūdžių). To nepadarius per 3 sekundes, kamuolys atitenka besiginančiai komandai. Šis žaidėjas negali tęsti žaidimo, kol ant savo diržo neužsidės nutrauktų juostelių.

Jei kamuolį nešantis žaidėjas sustoja, žaidėjas, atlikęs „užgriebimą“, privalo atsitraukti 1 metrą link savo taškų pelnymo zonos nuo „užgriebtojo“ arba tiesiog netrukdyti, kad „užgriebtasis“ galėtų laisvai atlikti perdavimą.

Jei žaidėjas kirto užribio liniją, kamuolys įžaidžiamas kaip „laisvas smūgis“, lygiagrečiai atitraukus 2 metrus nuo užribio linijos, toje vietoje, kur buvo kirsta užribio linija.

Jei kamuolys prispaudžiamas savo taškų pelnymo zonoje, ar tiesiog iškrenta iš rankų, yra skiriamas „laisvas smūgis“ 5 metrus nuo vartų linijos (kamuolį įžaidžia kamuolį nekontroliavusi komanda).

Jei žaidėjas neria ar atlieka šuolį į taškų pelnymo zoną norėdamas pelnyti taškus, teisėjas turėtų neužskaityti taškų ir skirti „laisvą smūgį“, kamuolį atiduodamas besigynusiai komandai.

VII. „LAISVAS SMŪGIS“
„Laisvas smūgis“ – kamuolys yra padedamas ant žemės ir paliečiamas koja.
Prieš atliekant „laisvą smūgį“, besiginanti komanda privalo būti atsitraukus 3 – 5 metrus nuo įžaidžiančio kamuolį žaidėjo (atstumas priklauso nuo aikštės dydžio). Besiginanti komanda negali pradėti judėti į priekį, kol kamuolys nepaliks įžaidžiančiojo rankų. „Laisvą smūgį“ įžaidžiantysis turi įžaisti, kai tiesėjas duos komandą „žaisti“. Tada įžaidžiantysis privalo perduoti kamuolį savo komandos žaidėjui. Dėl saugumo, gaudantis kamuolį žaidėjas negali stovėti nutolęs daugiau nei 2 – 3 metrus nuo įžaidžiančiojo. Įžaidžiantysis, atlikdamas „laisvą smūgį“, privalo perduoti kamuolį savo komandos žaidėjui, pats pulti su kamuoliu negali. Dėl saugumo taip pat negalima specialiai bėgti į gynybinėje linijoje sustojusius žaidėjus – už tai puolėjui skiriamas „laisva smūgis“.

VIII. DRAUDŽIAMA
Draudžiamas bet koks kontaktas (išskyrus juostelės nuplėšimą), grumtynės, užribio metimai, kamuolio spyrimas koja, atsistūmimas ranka nuo varžovo, kritimas ant žemės, tiesioginis kamuolio paėmimas iš varžovo, kamuolio gaudymas iš nuošalės (esant už sulaikyto puolėjo).

IX. VARŽYBOS
8 – 10 metų amžiaus žaidėjui leista žaisti ne daugiau kaip 5 rungtynes per turą / festivalį. Klubai ir mokyklos turi užtikrinti, kad žaidėjai neviršys nustatyto rungtynių skaičiaus. Žaidimas turėtų trukti ne ilgiau 60 minučių per dieną vienam žaidėjui. Komandos žaidimo laikas turnyre / festivalyje negali viršyti 60 minučių.

 

TAG regbio taisyklės naudojant juostelę

TAG REGBIS (nekontaktinis regbio žaidimas, naudojant juosteles)

TAG regbis – yra nauja nekontaktinė regbio forma. TAG regbio žaidėjai yra apsijuosę diržus, prie kurių lipdukais pritvirtintos dvi juostelės. Žaidimo metu kamuolį nešančio žaidėjo (puolėjo) sugriebimas yra labai paparastas: gynėjui pagriebus vieną iš juostelių , puolėjas privalo pasuoti kamuolį kitam žaidėjui (puolėjui).

Pirma dalis – TAG regbio taisyklės
TAG diržas
Visi žaidėjai dėvi TAG diržus, prie kurių lipdukais pritvirtintos dvi juostelės . Diržai yra apjuosiami apie juosmenį ant dėvimų rūbų. Marškinėliai tūri būti sukišti į šortus ar kelnes. Juostos lipdukais pritvirtinamos abiejų klubų pusėse. Besivaržančios komandos yra suskirstomos pagal pritvirtintų juostų spalvas. Pastaba : Siekiant išvengti juostų plėvesavimo ar jų pametimo, žaidimo metu diržai turi stipriai ir glaudžiai juosti žaidėjo liemenį.

Žaidimo tikslas
Pelnyti taškus (žeminti) prispaudžiant kamuolį prie žemės už ar ant priešininkų vartinės linijos.

Žaidėjų skaičius
Vienu metu aikštėje žaidžai po 5 kiekvienos komandos žaidėjus . Keitimų skaičius neribojamas. Po keitimo tas pats žaidėjas vėliau vėl gali būti pakeistas ir žaisti aikštėje.

Rungtynių trukmė
Vieno kėlinio trukmė 5 minutės. Pertrauka tarp kėlinių 2 minutės. Pastaba : kad jauniems žaidėjams būtų paprasčiau ir aiškiau, tarp kėlinių aikštės pusės nekeičiamos.

Žaidimo aikštės dydis
Rungtynės vyks vienoje sporto salės aikštės pusėje.

Penkios pagrindinės TAG regbio taisyklės

1 taisyklė

Taškų pelnijimo būdas
• Žeminimas vertinamas 1 tašku. Kad atakuojančiai komandai už sėkmingą ataką (žeminimą) būtų įskaitytas vienas taškas, žaidėjas privalo nunešti kamuolį už varžovų vartinės linijos ir prispausti jį prie žemės. Tikslu apsaugoti žaidėjus nuo traumų ( žaidžiant aikštelėje ant kietos dangos) , patartina užskaityti žeminimą, žaidėjui su kamuoliu kirtus varžovų galinę liniją.

2 taisyklė

Kamuolio perdavimas
• Kamuolio perdavimas į priekį yra neleidžiamas . Atakuojančios komandos žaidėjai kamuolį vienas kitam gali perduoti (pasuoti) tik į šoną (lygegrečiai vartinei linijai) arba atgal . Perdavus kamuolį į priekį, žaidimas stabdomas ir kamuolys atitenka besiginančiai komandai.

3 Taisyklė

Varžovo sustabdymas – užgriebimas (Tag)
• Stabdomas gali būti tik žaidėjas turintis kamuolį (nuplėšiama viena iš juostelių). Puolėjas gali bėgti ir išsisukinėti nuo gynėjo, tačiau negali uždengti rankomis ar kitokiu būdu slėpti savo juostelių.
• Gynėjas, nuplėšęs nuo puolėjo diržo juostelę, turi ją iškelti virš savo galvos ir garsiai , kad girdėtų visi žaidėjai, sušukti „Tag“. Po to, kad sudaryti puolėjams erdvės pradėti naują ataką, visi gynėjai turi žengti vieną metrą atgal savo įskaitinio ploto link . Pastaba: Aikštės teisėjas po įvykdyto juostelės nuplėšimo turi sušukti „perdavimas“
• Gynėjams yra draudžiama išmušti kamuolį iš atakuojančiojo puolėjo rankų.
• Gynėjui nuplėšus nuo diržo varžovo juostelę, puolėjas privalo sustoti ir 3 sekundžių laikotarpyje pasuoti kamuolį savo komandos draugui (pirmų – antrų klasių mokiniams kamuolio perdavimui skiriamos 5 sekundės ). Jeigu puolėjas su kamuoliu bėga visu greičiu ir gynėjas nuplėšia jo juostelę, puolėjas privalo sustoti per 3 žingsnius. Nuplėšus juostelę netoli žeminimo ploto (ne daugiau 5 metrai iki žeminimo linijos), puolėjas į priekį gali žengti tik 1 žingsnį.
• Kada gynėjas nuplėšia puolėjo juostelę ir šis perduoda kamuolį komandos draugui , gynėjas privalo nedelsiant grąžinti juostelę puolėjui. Gynėjas , nuplėšęs puolėjo juostelę negali
• tęsti žaidimo (gaudyti kito žaidėjo nešančio kamuolį) tol, kol negrąžinama juostelė varžovui. Po juostelės nuplėšimo , draudžiama numesti juostelę ant žemės.

4 Taisyklė

Kamuolio įžaidimas ir perdavimas
• Kamuolio įžaidimas (palietimas kamuolio koja) ir pasas naudojamas žaidimo pradžiai iš aikštės vidurio arba atnaujinant žaidimą toje vietoje kur kamuolys ar žaidėjas su kamuoliu išėjo į užribį, arba toje vietoje kur varžovas padarė pražangą , t.y, numetė kamuolį ant žemės, arba pasavo kamuolį į priekį arba numetė varžovo juostelę ant žemės arba padarė kitokį taisyklėse neleistną veiksmą. Pastaba: jeigu pražangą įvyksta už vartinės linijos arba mažiau kaip 5 metrai iki vartinės linijos, kamuolio įsižaidimas paskiriamas 5 metrai nuo vartinės linijos tam , kad puolėjams sudaryti ervės žaidimui.
• Įžaidimo metu kamuolys yra laikomas dviejose rankose. Teisėjui pasakius „Žaisk“ , kamuolys įžaidžiamas jį paspiriant koja ir iš karto jį perduodant komandos draugui. Kamuolio ant žemės įžaidimo metu dėti nereikia.
• Įžaidžiantysis žaidėjas su kamuoliu rankose negali bėgti.
• Įžaidžiantysis žaidėjas privalo pasuoti kamuolį oru, o ne perduoti jį iš rankų į rankas.
• Tarp įžaidėjo ir gaunančio pasą žaidėjo turi būti ne daugiau kaip du metrai.
• Gynėjai negali judėti link atakuojančios komandos tol, kol įžaidėjas neperdavė kamuolio komandos draugui.
• Gynėjai privalo stovėti 5 metrus nuo įžaidėjo lygiagrečiai vartinei linijai.

5 Taisyklė

Užribis
Jeigu kamuolys ar žaidėjas su kamuoliu atsiduria už aikštės ribų, kamuolys atiduodamas besiginančiai komandai ( kamuolys įžaidžiamas toje vietoje , kur kamuolys kirto užribio liniją ). Gynėjai privalo atsitraukti 5 metrus.

Antra dalis – papildomos taisyklės pažengusiems žaidėjams

A. Kamuolio pametimas
Kamuolio pametimas yra fiksuojamas tuomet, kada puolėjui, siekiančiam sugauti pasuojančio žaidėjo mestą kamuolį , jis iškrenta iš rankų ir liečia žemę besiginančios komandos vartinės linijos kryptimi. Kamuolys perduodamas besiginančiai komandai. Žaidimas atnaujinamas įsižaidžiant (paspiriant koja sau ir pasuojant). Gynėjai privalo atsitraukti 5 metrus.

B. Nuošalė
Nuošalė fiksuojama iškart po užgriebimo, t.y., juostelės nuplėšimo . Po užgriebimo visi gynėjai privalo grįžti už kamuolio 1 metrą savo įskaitinio ploto link . Po užgriebimo gynėjai negali stovėti šalia puolėjų ar trukdyti jiems gauti kamuolį. Nuošalė laikoma pražanga, po kurios puolėjai turi įsižaisti ir pasuoti kamuolį savo komandos draugams. Pastaba: gynėjui supratus, kad jis yra nuošalėje, jis turi kiek įmanoma greičiau grįžti už kamuolio linijos arba atsitūpti ir netrukdyti tol, kol bus atliktas perdavimas. Jeigu nuošalėje stovintis gynėjas yra 3 metrus nutolęs nuo įžaidėjo ir netrukdo puolėjams tęsti atakos , teisėjas gali neskaityti pražangos ir leisti tęsti žaidimą.

C. Persvaros taisyklė
Naudojant „Persvaros“ taisyklę , žaidimas tęsiamas net tada , kada besiginanti komanda prasižengia, o neprasižengusi komanda yra įgijusi taktinę ar teritorinę persvarą.

D. Puolėjų sustabdymų (užgriebimų) skaičius
Teisėjas turi garsiai skaičiuoti padarytų užgriebimų skaičių. Užgriebimas skaitomas tik tada, kai gynėjas iškėlęs ranką virš galvos sušunka „Tag“, o puolėjas nėra atlikęs perdavimo kitam žaidėjui. Užgriebimų skaičius -4. Jeigu per 4 užgriebimus nepelnomi taškai, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri pradeda žaidimą kamuolį nuo žemės paspyrus koja ir atlikus pirmą perdavimą. Gynėjaui turi būti atsitraukę 5 metrus.

Ko reikia vengti:
Draudžiamas fizinis kontaktas su puolėjais bei puolėjo , turinčio kamuolį , gaudymas už kitų rūbų vietų, išskyrus griebimo juosteles.
Draudžiama spirti kamuolį koja (išskyrus įsižaidimo atvejį)
Žaidėjams draudžiama kristi ant žeme riedančio ir ant žemės gulinčio kamuolio. Žaidėjai privalo žaisti stovėdami ant kojų.
Atakos metu puolėjams draudžiama atsistumti ranka į gynėjų kūną ar veidą. Griebimo metu puolėjams draudžiama numušti gynėjo ranką, siekiančią nuplėšti juostelę.
Draudžiama taranuoti gynėją.
Draudžiama atsistumti su kamuoliu nuo gynėjo ar su kamuoliu uždengti juostelę
Jeigu bent viena iš TAG regbio taisyklių yra pažeidžiama, skiriama bauda ir kamuolys atiduodamas neprasižengusiai komandai. Kamuolys įžaidžiamas toje vietoje , kurioje įvyko pražanga arba 5 metrai nuo vartinės linijos , jeigu buvo prasižengta įskaitiniame plote ar arčiau kaip 5 metrai iki įskaitinio ploto.

Trečia dalis – bendrieji žaidimo principai
Tai yra bendrieji principai ir jie žaidimo metu nebūtinai turi būti taikomi

1. Bėgti į priekį
Ir puolant ir ginantis
Puolant: Puolėjai turi stengtis bėgti į priekį link varžovo įskaitinio ploto. Atminkite, kad jeigu niekas iš jūsų komandos nebėgs į priekį, niekada nepelnysite taškų.
Ginantis: Žaidėjai turi presinguoti ir neleisti puolėjams laisvai žaisti, sukuriant kuo mažiau laisvos vietos ir laiko priimti sprendimus.

2. Bėgti paskui kamuolio nešėją (lydėti)
Artimas palaikymas leidžia sukurti daugiau atakos variantų ir ilgiau išsaugoti kamuolį ,t.y., rečiau pamesti jį ar perduoti į priekį. Perdavimas lygiagrečiai metančiajam yra pats efektyviausias pasas. Savalaikis perdavimas prieš užgriebimą yra labai naudingas, kadangi perdavimą atidavęs puolėjas gali sekti kamuolio gavėją ir vėl gauti iš jo kamuolį.

3. Bėgti ne į gynėjus.
Bėgti ne į gynėjus, bet į laisvą nuo gynėjų erdvę Jeigu kamuolio nešėjas neturi erdvės žaidimui prieš save , jis turi ieškoti savo komandos nario, kuris būtų tuščiame plote ir turėtų erdvės atakos plėtojimui.

Taisykles paruošė Sigitas Kukulskis (Lietuvos regbio federacija).

 

Taisyklės video siužete